Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

Home

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych powstała w 2004 roku jako inicjatywa Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Zadaniem FAZON jest tworzenie przestrzeni umożliwiającej osobom niepełnosprawnym korzystanie z pełni przysługujących im praw obywatelskich. Wierzymy, że najefektywniejszą drogą do tego celu jest praca. Niestety, złe prawo, wciąż żywe stereotypy oraz niska aktywność zawodowa tej grupy społecznej to poważne bariery, powodujące że większość z osób niepełnosprawnych skazana jest na pozostawanie w stanie ciągłego braku pracy. Wyeliminowanie tych barier jest nie tylko naszym celem, ale także misją.

FAZON, wspierając wszelkie przejawy aktywności osób niepełnosprawnych, wydając publikacje tematyczne, prowadząc szkolenia i szeroko rozwinięte poradnictwo z zakresu prawa, psychologii i zarządzania karierą staramy się urzeczywistnić ideę czynnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu publicznym i społecznym.