Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

Punkty Zatrudnienia Wspomaganego

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, nie masz zatrudnienia i trudno Ci wejść na rynek pracy - zgłoś się do nas!

Nasi trenerzy pracy i doradcy zawodowi pomogą Ci zaplanować rozwój zawodowy uwzględniając Twoje indywidulane predyspozycje. Specjalnie dla Ciebie pozyskają odpowiednie oferty pracy i pomogą w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia.

W ramach projektu „Punkty Zatrudnienia Wspomaganego Osób Niepełnosprawnych FAZON" oferujemy:

  • Doradztwo zawodowe,
  • Pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego,
  • Warsztaty aktywizujące zawodowo i społecznie,
  • Przygotowanie Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej,
  • Prowadzenie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • Trening pracy.

Z nami znajdziesz pracę!