Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

Projekt "Z Tourettem po Polsce"

  • Drukuj

Projekt "Z Tourettem po Polsce" – program przeciw wykluczeniu chorych" realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu i aktywizacja osób chorych na zespół Tourette'a i ich bliskich, którzy są dyskryminowani i doznają wielu problemów w związku z chorobą. Projekt opiera się na założeniu, że praca środowiskowa (m.in. działania samopomocowe i poradnictwo), zwiększenie wiedzy w społeczeństwie, profesjonalne szkolenia m.in. wolontariuszy i specjalistów (w tym nauczycieli i lekarzy) zmniejszy ryzyko wykluczenia. Działania prowadzone będą w całej Polsce. Uczestnikami będą chorzy, ich rodziny, a także osoby mogące zetknąć się z zespołem Tourette'a w pracy oraz w przypadkowych kontaktach. Realizowane będą na terenach miejskich i wiejskich w Partnerstwie z dwiema organizacjami polskimi i jedną zagraniczną (działającą na rzecz osób z ZT w Norwegii). Przeszkoleni i wyposażeni w narzędzia wolontariusze będą działać lokalnie prowadząc samopomoc, pogadanki, imprezy integracyjne na rzecz aktywizacji i poprawy warunków życia osób chorych.

Stowarzyszenie zaprasza  na bezpłatne szkolenia z tematyki zespołu Tourette'a, które odbędą się w ramach projektu.
Szkolenia organizujemy dla różnych grup odbiorców:

  • RODZICE "Zespół Tourette'a - jak radzić sobie z chorobą", termin 30 sierpnia 2015 r.
  • LEKARZE "Zespół Tourette'a u dzieci i dorosłych", termin 12 lub 13 września 2015 r.
  • NAUCZYCIELE "Funkcjonowanie dzieci z zespołem Tourette'a w szkole", termin 26 lub 27 września 2015 r.
  • PSYCHOLODZY/PEDAGODZY/TERAPEUCI "Zespół Tourette'a u dzieci i dorosłych", termin 3 października 2015 r.


Każde szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych i jest bezpłatne. W ramach szkolenia zagwarantowane są materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz nocleg. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.
Więcej informacji na stronie http://www.tourette.pl/news/228

Serdecznie zapraszamy do udziału!