Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

Studiowanie bez barier

Mają podjazdy, windy i gwarancję wyrozumiałości ze strony wykładowców. Szkoły przyjazne studentom z niepełnosprawnością.

Trzeba pamiętać ze osoby wykształcone mają dużo lepiej w życiu, oraz większą szansę na lepszą pracę. W Polsce studiować może każda osoba, która posiada świadectwo dojrzałości. Studia to jeden z najprzyjemniejszych okresów w życiu człowieka. Coraz częściej uroki i zalety studenckiego życia odkrywają także osoby niepełnosprawne. Cieszy fakt, że z roku na rok wzrasta liczba osób z niepełnosprawnością podejmujących studia. Wynika to ze stopniowego znikania barier technicznych i organizacyjnych, które do tej pory utrudniały choremu swobodne funkcjonowanie.


Studia to doskonała okazja dla osoby niepełnosprawnej, aby udowodnić sobie i innym, że pomimo ograniczeń może ona prowadzić normalne życie. Coraz więcej uczelni zaczyna otwierać się na studentów z niepełnosprawnościami. Oprócz przystosowania uczelni pod względem architektonicznych w szkołach powołani są pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych, którzy prowadzą działania, aby stworzyć studentom niezbędne warunki do funkcjonowania w życiu akademickim. Wszystko po to, żeby studenci nie czuli się samotni i mogli w każdej chwili skorzystać z pomocy.


Przed podjęciem decyzji o studiowaniu i wyborze uczelni warto skontaktować się z dziekanatem i dowiedzieć szczegółów o możliwościach i udogodnieniach jakie są oferowane studentom z niepełnosprawnościami. Uczelnie oferują podjazdy, windy, podnośniki, żółte linie na ścianach i schodach ułatwiające poruszanie się osobom niedowidzącym, sprzęt powiększający tekst, programy do odczytywania zawartości ekranu komputerowego, syntezatory mowy, monitory brajlowskie. Jeszcze kilka lat temu osoba, która była niewidoma miała bardzo małe szanse na studiowanie. Obecnie, dzięki nowoczesnym technologiom ta bariera znika na naszych oczach. Urządzenia stają się „oczami" osób z rozmaitymi dysfunkcjami wzroku, pozwalając im praktycznie na nieograniczone korzystanie z książek, czasopism i innych źródeł drukowanych. Studenci , którzy korzystają z aparatów słuchowych mogą w łatwy i dyskretny sposób skorzystać z tzw. pętli indukcyjnych. Pętla wzmacnia sygnał z mikrofonu wykładowcy w taki sposób , aby aparat studenta odbierał dźwięki.


Kolejną ważna kwestią są udogodnienia w formie dopłat i stypendiów. Studenci z niepełnosprawnością są uprawnieni do otrzymywania stypendium specjalnego w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z powodu niepełnosprawności. Student może przeznaczyć te środki np. na pomoce naukowe. Wysokość takiego stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Stypendium specjalne można otrzymywać przez cały okres studiów, także na pierwszym roku. Jeśli student uczy się na więcej niż jednym kierunku, stypendium może otrzymywać na każdym z nich. Pobieranie stypendium specjalnego nie wyklucza ubiegania się o inne rodzaje stypendiów, np. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce. Innym źródłem uzyskiwania pomocy finansowej są także programy realizowane w ramach działań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


W zależności od uczelni studenci mają wiele udogodnień między innymi: niepełnosprawni studenci mogą ubiegać się o przyznanie im asystenta, który pomagałby im w poruszaniu się po budynku i dotarciu na uczelnie. Uczelnie realizują również programy, których celem jest kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się studenci z różnymi niepełnosprawnościami. Metody i formy kształcenia dostosowywane są do ich indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.


Dyplom studiów wyższych to atut na rynku pracy. Nie tylko potwierdza uzyskane kompetencje zawodowe, wiedzę i umiejętności, ale stanowi również dowód dla pracodawcy, że absolwent posiada umiejętność dobrej organizacji, potrafi osiągać wytyczone cele i jest nastawiony na rozwój.

 

Źródło: FAZON