Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

Wypalenie zawodowe

  • Drukuj

Wypalenie zawodowe nazywane jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Przeciążenie stresem może doprowadzić do wypalenia. Czy możemy temu zapobiec?. Jak pracować, żeby się nie spalić?


Do wypalenia zawodowego może dojść w każdej grupie zawodów. Często efekt stresu, który przeżywa pracownik, jest tak duży, że nie daje sobie z nim rady i poddaje się czyli mówiąc potocznie wypala się. W obecnych czasach zjawisko pojawia się coraz częściej , spowodowane jest zmianami we współczesnym systemie pracy. Pracownicy spotykają się z coraz to większymi wymaganiami, muszą być dyspozycyjni , szybko wykonywać powierzone zadania, pod silną presją czasu i wyników.


Jedną z głównych przyczyn wypalenia zawodowego jest również nieumiejętność rozdzielenia życia prywatnego i zawodowego. Często zbyt emocjonalnie angażujemy się w problemy ludzi, z którymi pracujemy, staramy się im pomóc kosztem siebie. Zapominamy o rodzinie, znajomych, odpoczynku, poświęcamy się tylko sprawom zawodowym, zaczynamy działać jak roboty. W konsekwencji praca powoduje utratę energii, czujemy się coraz słabsi. Dodatkowo kontakty z przełożonymi czy kolegami z pracy mogą rodzić stresujące sytuacje, pojawiają się konflikty, mobbing itp.


Przyczyn, które prowadzą do wypalenia zawodowego jest wiele, można wyróżnić kilka:

  • Cechy osobowościowe pracownika
  • Kompetencje
  • Relacje
  • Organizacja, rola zawodowa
  • Obszar pracy

Do cech osobowościowych pracownika możemy zaliczyć niską samoocenę, nadwrażliwość, perfekcjonizm. Przyczyny związane z kompetencjami to przede wszystkim niedostateczne przygotowanie zawodowe czy niskie umiejętności w kontaktach z innymi osobami. Konflikty z innymi, mobbing, agresywna rywalizacja to przyczyny związane z relacjami. Jeżeli mamy trudne warunki pracy, wykonujemy pracę w pośpiechu, nie otrzymujemy pomocy , jesteśmy pomijani, lekceważeni w pracy to możemy ulec wypaleniu z przyczyn związanych z organizacją pracy. Ostatnią z wymienionych przyczyn jest obszar pracy. Obciążenie pracą ma miejsce wtedy, kiedy wymaga się od pracowników, aby zrobili wiele w bardzo krótkim czasie. Jeżeli wykonujemy naszą pracę w chaosie organizacyjnym lub jesteśmy nadmiernie kontrolowani spada nasze poczucie więzi z miejscem pracy. Bardzo istotną kwestią jest otrzymywane wynagrodzenie , jeżeli jest ono nieadekwatne i zaniżone, czujemy brak uznania, zostaje obniżone poczucie naszej wartości, możemy czuć się pokrzywdzeni.


Pierwszym symptomem, który wskazuje na początki wypalenia jest uczucie stopniowego wyczerpania, zmęczenia, rozdrażnienia. Pomimo weekendowego wypoczynku nie czujemy się wypoczęci. Następnie pojawia się apatia, wycofanie, przestajemy angażować się na polu zawodowym i nawet prywatnym. Stajemy się agresywni, trudno nam współpracować z innymi, mamy wahania nastrojów od złości do smutku. Zwykle mogą pojawić się wówczas problemy z koncentracją, zniecierpliwienie, niekontrolowane wybuchy gniewu i irytacji.


Możemy przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, nauczyć się rozpoznawać swoje potrzeby , stawiać realne cele i umiejętnie kierować i organizować swoje życie. Musimy nauczyć się odpoczywać, umieć rozładowywać stres, rozwijać zainteresowania i wypracować własne metody wyciszenia się.

 


Źródło: FAZON