Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

Lodołamacze XIV edycja na start

 

Projekt „LODOŁAMACZE” dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Projekt jest realizowany w terminie od 1 dnia czerwca 2019 r do dnia 30 października 2019. Celem projektu LODOŁAMACZE było zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia poprzez organizację LODOŁAMACZY – imprezy kulturalnej wspierającej aktywność osób z niepełnosprawnością w tej dziedzinie oraz promującej aktywność osób. niepełnosprawnych w pracy i w różnych dziedzinach – w pracy i w życiu społecznym.

 

Ze względu na ponadregionalny charakter projektu, jego przesłanie docierało do szerokiego grona odbiorców na terenie całej Polski.

Poprzez LODOŁAMACZE promowana była idea integracji społecznej osób niepełnosprawnych i „wrażliwość społeczna”, która jest kluczowym czynnikiem integracji i poprawy warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym i społecznym.

Upubliczniane były dobre praktyki i pozytywne przykłady osób i instytucji, które nie postrzegają osób niepełnosprawnych tylko przez pryzmat ich choroby, ale widzą w nich wartościowych ludzi – dobrych pracowników, utalentowane osoby, mające prawo do normalnego życia i rozwijania swoich zainteresowań.

Podczas Gal promowaliśmy także osoby niepełnosprawne, które są „LODOŁAMACZAMI” – aktywnymi osobami mimo niepełnosprawności, trudności, choroby, mimo barier i stereotypów. Ludźmi, którzy odnaleźli swoje miejsce w życiu i realizują się w tym co robią. Osoby, które przełamują lody zniechęcenia, obojętności i braku nadziei. Osoby, które są przykładem dla innych osób z niepełnosprawnością, że można pracować i realizować swoje pasje i marzenia.

Od 23 maja do 15 sierpnia można zgłaszać się do tytułu "Lodołamacze 2019” w następujących kategoriach:

  • Zatrudnienie Chronione
  • Otwarty Rynek Pracy
  • Instytucja
  • Przyjazna Przestrzeń
  • Zdrowa Firma
  • Dziennikarz bez Barier

Co roku staramy się ulepszać Konkurs w taki sposób, aby odpowiadał na zmieniające się potrzeby i przystosowywał do nowych trendów.

Powołana przez Organizatora Kapituła konkursu nominuje kandydatów do tytułu Lodołamacza w poszczególnych kategoriach, będzie czuwać nad przebiegiem konkursu, a także rozstrzygnie konkurs w głosowaniu.

Jednocześnie kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl .

Konkurs rozpoczyna się 23 maja 2019 r. Zbieranie zgłoszeń do Konkursu będzie trwało do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 26 września w Zamku Królewskim w Warszawie.