Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

 

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ogłaszamy uzupełniający nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

Wnioski można składać od 29 września do 05 października 2020 roku.

Nabór uzupełniający przeznaczony jest dla odbiorców wsparcia:

  • którzy nie złożyli wniosków dotyczących danego warsztatu terapii zajęciowej
    lub umowy o zlecenie realizacji zadań przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - kierunek pomocy 1 i 2 w ramach pierwszego naboru, tj. od 11 do 31 sierpnia 2020 r.;
  • którzy wycofali złożone wnioski;
  • których wnioski zostały ocenione negatywnie

UWAGA! Dla każdej umowy dotyczącej prowadzenia warsztatu terapii zajęciowej oraz każdej umowy na realizację w roku 2020 zadań zlecanych należy złożyć ODDZIELNY wniosek.

Wnioski należy pobrać (wzór poniżej) oraz wypełnić komputerowo i w wersji edytowalnej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pisząc w tytule wiadomości: WNIOSEK.

Szczegółowe informacje nt. naboru można uzyskać bezpośrednio w oddziałach PFRON właściwych dla siedziby odbiorcy wsparcia.  Tu są dostępne dane teleadresowe (link).

Pytania można również kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pisząc w tytule wiadomości: PYTANIE.

Dla przypomnienia

Projekt ma przyczynić się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Z uzyskanych w ramach projektu grantów można dokonać zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Wysokość grantu uzależniona jest od deklarowanego okresu wsparcia oraz liczby pracowników, przy stawce dziennej w wysokości 12 zł na pracownika. 

 

WAŻNE – szczególnie dla tych odbiorców wsparcia, którzy wycofali złożone w I terminie wnioski lub których wnioski uzyskały negatywną ocenę:

Zmianie uległy zapisy procedury dotyczącej realizacji projektu grantowego
 oraz załączników (nr 1 i 3 do procedury oraz oświadczenia o kwalifikowalności VAT).

Aktualne dokumenty zostały zamieszczone poniżej.

 

 Dokumenty do pobrania