Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

Dieta dla mózgu – uśmiech dla ciała

Mózg jest niewątpliwie jednym z najważniejszych narządów naszego organizmu, jest organem pozwalający na odbieranie, przetwarzanie i generowanie bodźców. Stanowi indywidualne centrum dowodzenia, steruje różnymi procesami, które są odpowiedzialne za zmiany zachodzące w organizmie. Mózg jest źródłem i przechowalnią naszych myśli, pragnień i wyobrażeń, odpowiada za sferę emocjonalną intuicyjną i twórczą.

Czytaj więcej: Dieta dla mózgu – uśmiech dla ciała

Czym jest Dom Pomocy Społecznej?

Podstawowym aktem prawnym dla powołania i funkcjonowania domów pomocy społecznej jest ustaw z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej (DZ. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837)

Czytaj więcej: Czym jest Dom Pomocy Społecznej?

Banan właściwości odżywcze

Banan jest owocem, którego właściwości oraz wartości odżywcze były znane tysiące lat temu.

Czytaj więcej: Banan właściwości odżywcze

Sposoby skutecznej komunikacji

Porozumiewanie się jest jednym z najważniejszych czynników wpływającym na relacje między ludźmi, umożliwia wyrażanie własnych poglądów, zainteresowań i wartości oraz uczuć. Polega na słownym bądź bezsłownym przesyłaniu informacji.

Czytaj więcej: Sposoby skutecznej komunikacji

Rodzice jako pierwsi doradcy zawodowi

Z jakich form pomocy mogą korzystać młodzi ludzie , którzy stoją przed problemem wyboru przyszłości zawodowej?

Czytaj więcej: Rodzice jako pierwsi doradcy zawodowi

Poczucie własnej wartości decyduje o jakości życia człowieka

" W systemie wartości człowieka nie ma nic ważniejszego – bardziej decydującego o jego rozwoju psychicznym i motywacjach – niż szacunek, którym darzy on samego siebie". Nathaniel Branden

Czytaj więcej: Poczucie własnej wartości decyduje o jakości życia człowieka

Optymizm lekiem na „całe zło"

Optymizm, to umiejętność patrzenia na świat w jasnych kolorach. Optymista zawsze dostrzeże zalety, a nie wady, cieszy się życiem i jest szczęśliwy.

Czytaj więcej: Optymizm lekiem na „całe zło"

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

Jeśli przygotowałeś swoje dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny w taki sposób o którym pisaliśmy we wcześniejszym artykule.

Czytaj więcej: Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

Bariery komunikacyjne utrudniające porozumiewanie się

Najczęstszymi błędami popełnianymi przez nas w komunikowaniu się z drugim człowiekiem, a określanymi jako bariery komunikacyjne są wypowiedzi obniżające wartość partnera, oceniające takie jak : krytykowanie, osądzanie, pouczanie, czytanie w myślach , zawstydzanie, strofowanie.

Czytaj więcej: Bariery komunikacyjne utrudniające porozumiewanie się

Bajki terapeutyczne jako forma odkrywania prawdy o sobie

Bajki terapeutyczne to forma odkrywania prawdy o sobie, mechanizmach z których nie zdajemy sobie sprawy. Kojarzą się z opowieściami z dzieciństwa, ale pokazują całą galerię bohaterów, których problemy, smutki i tęsknoty znajdziemy w swoim dorosłym życiu.

Czytaj więcej: Bajki terapeutyczne jako forma odkrywania prawdy o sobie

Znaleźć sposób na codzienny stres

Wrzesień, koniec wakacji, szkoła, dzieci do szkoły, korki na ulicach, więcej pracy – każdy z nas poda kilkanaście przykładów zdarzeń, które nas męczą, stresują. Warto znaleźć więc coś co zrównoważy nasze codzienne stresy.

Czytaj więcej: Znaleźć sposób na codzienny stres

Właściwości kawy zbożowej

Rodzaje kawy, które pijemy zależy od upodobań. Możemy wyróżnić kawy kofeinowe (rozpuszczalne i parzone), bezkofeinowe oraz zbożowe.

Czytaj więcej: Właściwości kawy zbożowej

Wymarzona niezależność

Prawo jazdy oraz własny samochód to dla wielu z nas symbol wolności i uzyskanie upragnionej niezależności. Do grona kierowców mogą tez dołączyć osoby z niepełnosprawnością. Nie wszyscy niepełnosprawni wiedzą, że ich schorzenia nie przeszkadzają w zdobyciu prawa jazdy. Potrzebna będzie zgoda lekarza, dostosowany samochód i dobre chęci.

Czytaj więcej: Wymarzona niezależność

Wsparcie społeczne – część druga - rodzaje wsparcia

W zależności od okoliczności i przeżywanych trudności potrzebny jest inny rodzaj wsparcia. W literaturze przedmiotu najczęściej wyróżnia się następujące rodzaje oraz formy:

Czytaj więcej: Wsparcie społeczne – część druga - rodzaje wsparcia