Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6
*Pole wymagane
Imię i Nazwisko *
PESEL *
Numer telefonu *
Adres e-mail *

 

 

Adres Zamieszkania

Kod pocztowy *
Miasto *
Ulica, numer domu *

 

 

 

 

 

 

Nazwa szkoły wyższej *
Kierunek *
Specjalność *
Data ukończenia nauki na poziomie wyższym *

 

 

Zgłaszam chęć udziału w projekcie TEKA ABSOLWENTA i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb związanych z realizacją niniejszego Projektu.

Oświadczam, iż nie jestem objęty takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON i realizowanych w tym samym czasie co projekt Absolwent.

Oświadczam, iż wszystkie dane podane w deklaracji są zgodne z prawdą.  

 

 

Podpis beneficjenta *


Projekt "Technologia – Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja czyli TEKA ABSOLWENTA - Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia" realizowany jest ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "ABSOLWENT"