Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

Home

Absolwencie weź udział w projekcie!

TEKA ABSOLWENTA – Technologia –Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja
Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem
w zdobyciu zatrudnienia

 

Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych którzy:

 • są mieszkańcami jednego z 6 województw:
  • Kujawsko-Pomorskiego
  • Mazowieckiego
  • Podkarpackiego
  • Pomorskiego
  • Śląskiego
  • Wielkopolskiego
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej; w przypadku absolwentów - posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu;
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
 • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie

W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Dodatkowo osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:

 • kursów, szkoleń zawodowych
 • zdobycia uprawnień zawodowych w tym np. min.
  • prawa jazdy,
  • licencji wyceny nieruchomości,
  • uprawnień elektrycznych
  • itp.
 • 3 miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach wraz z dodatkiem motywacyjnym
 • wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia

 

Projekt realizowany jest od 15 grudnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.

 

Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.

Ilość miejsc ograniczona.

Nie czekaj. Zgłoś się do udziału w projekcie. Wypełnij deklarację zgłoszeniową.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

>> Deklaracja zgłoszeniowa w wersji doc

 

>> Deklaracja zgłoszeniowa online

 


Projekt "Technologia – Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja czyli TEKA ABSOLWENTA - Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia" realizowany jest ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "ABSOLWENT"