Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

Skuteczna rehabilitacja zawodowa

 

Skuteczna rehabilitacja zawodowa
projekt realizowany od 01.04.2021 do 31.03.2022

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy i doświadczeń w zakresie rehabilitacji i zasad zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy na szkolenia osoby z:

  • działu HR, działu operacyjnego, które nie znają regulacji prawnych związanych z zatrudnieniem i ustawą o rehabilitacji, nie znają zagadnień rehabilitacji społecznej i zawodowej,
  • kadrowe i księgowe - które nie posiadają podstaw z zakresu psychologii i socjologii w zakresie rehabilitacji społecznej
  • pracowników posiadających wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne, którzy jednak nie posiadają wiedzy dotyczącej rehabilitacji zawodowej

W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy zatrudnieni w zakładach pracy chronionej, byłych zakładach pracy chronionej, zakładach aktywności zawodowej, warsztatach terapii zajęciowej i innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, w których są zatrudniane osoby niepełnosprawne i winny w nich być realizowane działania o charakterze rehabilitacyjnym.

Szczegółowa tematyka szkoleń uzgadniana będzie w zależności od zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych danej grupy szkoleniowej. Poruszane będą różne zagadnienia ważne dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami m.in. właściwa rekrutacja osób z niepełnosprawnością, specyfika różnych niepełnosprawności w zatrudnieniu, efektywne stosowanie narzędzi motywacji w środowisku ON, tworzenie indywidualnych programów rehabilitacji, efektywne przystosowywanie i wyposażanie stanowisk pracy ON, korzystanie z funduszy pomocowych dla podmiotu na zatrudnienie ON.

Zajęcia, oprócz wiedzy praktycznej, przewidują ćwiczenia praktyczne a uczestnicy otrzymają dostęp do bazy wiedzy i możliwość konsultacji z wykładowcami po szkoleniu.

Dokumenty do pobrania:Projekt „Skuteczna rehabilitacja zawodowa” realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu „Pokonamy bariery”